Partners

Universiteit en de wereld

Studium Generale maakt deel uit van het Centrum voor Wetenschap en Cultuur van de Universiteit Utrecht. In dit centrum zijn het Academiegebouw, het Parnassos Cultuurcentrum, Studium Generale en het Universiteitsmuseum en verenigd.

Het Centrum voor Wetenschap en Cultuur geeft vorm aan de publieke functie van de Universiteit Utrecht en van wetenschap in het algemeen, in dialoog met de omgeving, studenten en medewerkers van de universiteit, nationaal en internationaal. Het draagt zorg voor ons academische erfgoed en draagt bij aan de vorming van de universele mens in de 21ste eeuw.

Bij al onze activiteiten bent u van harte welkom! Wetenschap staat in een historische traditie en is er ten behoeve van het algemeen belang. Wetenschap wordt niet alleen gemaakt door de medewerkers en studenten van de universiteit, maar ook door discussie met anderen. Praat en denk met ons mee over de verantwoordelijkheid van wetenschappers en de kracht en de beperkingen van wetenschap om belangrijke maatschappelijke en menselijke vraagstukken op te lossen. Wetenschap is een zaak van de rede, maar vraagt om kritische reflectie, die soms juist door afstand te nemen tot stand kan komen. Daarom biedt de universiteit studenten en andere geïntereseerden een brede vorming en is er ruimte voor kunst, cultuur en muziek. Die kunnen ons op andere manieren laten nadenken over onszelf en de maatschappij. Kom kijken of doe mee aan de vele culturele activiteiten die de Universiteit Utrecht biedt.