Gender en identiteit

Dossier
'Genderroles are dead' - dat de grenzen tussen man en vrouw niet zo strict zijn als voorheen aangenomen werd, wordt door de wetenschap bevestigd. Maar is het al algemene kennis?

Het lichaam is onlosmakelijk met onze identiteit verbonden. Dat begint bij de geboorte, als de dokter het geslacht constateert, en blijft ons gedurende het leven achtervolgen. Het kan best zo zijn dat uiterlijk en innerlijk niet met elkaar overeenkomen. Een genderidentiteit gaat verder dan je geslacht, en vormt zich volgens ontwikkelingspsychologen tussen het eerste en derde levensjaar. Hoewel de meeste mensen redelijk goed antwoord kunnen geven op de vraag ‘voel je je man of vrouw?’, is het antwoord maar een grove afspiegeling van hun innerlijk. Filosofe Judith Butler stelt dat gender een herhaling is van bepaald stereotype gedrag. Mannen en vrouwen beantwoorden in hun gedrag het beeld van mannelijk- en vrouwelijkheid, wat vervolgens leidt tot stereotypes die dit beeld bevestigen. Wat zijn de gevolgen hiervan? Wetenschappers uit verschillende disciplines hielden hier lezingen over. 

Blogs

Onze cultuur erkent een beperkt aantal hokjes wanneer het gaat over lichaam en identiteit. Maar er is meer variatie dan dat. Laten we 'anders' zijn niet slechts tolereren, maar omarmen.
De geconstrueerde verschillen tussen de seksen, een gendercrisis veroorzaken, niet alleen tussen de seksen maar ook tussen mannen en vrouwen onderling. Wat kunnen we daar aan doen?
Bij ADHD denken veel mensen aan hyperactieve jongens, maar het komt net zo goed bij meisjes voor. Alleen worden zij pas later of zelfs niet gediagnosticeerd. Dat is problematisch.
Maatschappelijke ideeën over negatieve invloed van de feminisering van onderwijs zijn hardnekkig. Toch blijkt keer op keer dat er geen relatie is tussen de sekse van de docent en schoolprestaties.
Het zijn vreemde cijfers: in sommige Indiase staten bestaat een ‘tekort aan vrouwen’.
Beauty is in the eye of the beholder, but not really. What are the social norms that underlie the Western ideas of beauty?
Liever huiswerk maken dan een orgasme
Meisjes zijn goed in wiskunde. Waarom kiezen toch zo weinig vrouwen voor een bètarichting? Dit heeft te maken met zelfbeeld en onderwijsmethoden.

Opnames

Sprekers