Terrorisme dichtbij

Over radicalisering, veiligheid en uitsluiting

Terrorisme is een mondiaal probleem waar ook Utrecht mee te maken heeft. Politie, justitie en veiligheidsdiensten, maar ook jeugdzorg, en de islamitische gemeenschap zijn betrokken bij maatregelen tegen radicalisering. Maar hoe ver moeten we hier in gaan?

Frankrijk zette negentigduizend agenten en soldaten in om een paar terroristen te pakken. Dat straalt daadkracht uit, maar was het niet ook wat overdreven? De overheid moet recht doen aan de gegronde bezorgdheid van burgers, zonder een angstcultuur te creëren of te polariseren. Hoe pak je dat aan? Discussieer mee en hoor van experts uit het veld.

MAANDAG 12 OKTOBER

Jihad in je straat
Utrecht wil samen met maatschappelijke organisaties radicalisering tegengaan. Is deradicalisering de taak van gemeente, islamitische gemeenschap of bijvoorbeeld scholen? Hoe moeten we omgaan met terugkerende jihadstrijders? En is dat eigenlijk wel een issue, of opgeblazen door de media? Met o.a. prof. dr. Beatrice de Graaf (Internationale en Politieke Geschiedenis, UU) als debatleider, dr. Stijn Sieckelinck (Pedagogische Wetenschappen, UU) dr. Mohamed Ajouaou (Islamitische Godgeleerdheid, VU), Maarten van de Donk (RadarAdvies) en Michel Kok (Veiligheid, Gemeente Utrecht)

MAANDAG 26 OKTOBER

Safety first
In onze poging grip op veiligheid te krijgen leveren we steeds meer van onze privacy in. Maatregelen tegen terrorisme raken op die manier aan waarden die centraal staan in onze democratie. Dat levert vragen op: moet het goedpraten van terrorisme verboden zijn? Hoe verhouden de maatregelen zich tot onze mensenrechten? Met prof. dr. Bob de Graaff (Intelligence & Securitystudies, UU) als debatleider, Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), Ton Siedsma (Bits of Freedom) en mr. dr. Marianne Hirsch Ballin (advocaat en expert terrorismepreventie).

MAANDAG 9 NOVEMBER

Slachtoffer of crimineel?
Moet je proberen een Syriëganger te begrijpen, of zijn er grenzen aan ons inlevingsvermogen? Veroordeling leidt tot uitsluiting wat de kans op radicalisering alleen maar groter maakt. Hoe tolerant moeten we zijn? Met o.a. dr. Ernst van den Hemel (Religiewetenschap, UU) als debatleider, drs. Ron van Wonderen (Verwey-Jonker Instituut), dr. Elsbeth Visser-Vogel (Onderwijsadviseur) en Dennis Honing (auteur Ongeloofwaardig. Hoe ik mezelf radicaliseerde - en daar van terugkwam).

Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het KF Hein Fonds.

Leestips

  • Universiteit Utrecht onderzoekt Nationale contra-terrorismestrategie. 23 maart, Universiteit Utrecht.
  • 'Ik bouw wél bruggen, zij het niet met racisten en zionisten' Dyab Abou Jahjah (voorheen van de AEL) en Rachid el Ghazaoui. Als onvrede onder moslimjongeren geen uitlaatklep vindt, werkt dat radicalisering in de hand, zeggen experts. Luister naar hun grieven, ook als ze choqueren. Alleen te lezen voor abonnees. 18 mei 2015, De Volkskrant.
  • Nieuw: software om jihadisme in de klas te detecteren. 17 juni 2015, De Volkskrant.
  • 'Hulp voor ex-jihadist blijft uit'. Het lukt nauwelijks vrijgekomen jihadisten en terreurverdachten weer deel te laten nemen aan de samenleving. Overheidsbeleid werkt dat tegen, waardoor het risico op radicalisering toeneemt. Dat schrijven terrorismedeskundigen Beatrice de Graaf en Daan Weggemans in het boek 'Na de vrijlating' (download) dat in mei 2015 verscheen. 22 mei 2015, Trouw.
  • 'Terrorismebestrijding of privacy, wat gaat voor?' Oratie over mensenrechten in conflict, Martin Kuijer, hoogleraar Rechten van de mens aan de VU. "Bij absolute mensenrechten, zoals het folterverbod, mag je ervan uitgaan dat deze afweging ten nadele van de terrorismebestrijding uitvalt. Maar bij andere mensenrechten, zoals privacybescherming, godsdienstvrijheid, vrijheid van vergadering en vrijheid van meningsuiting, kan zo"n afweging heel goed betekenen dat het andere grondrecht moet wijken voor het belang van een effectieve terrorismebestrijding". 22 maart 2005.
  • Emeritus hoogleraar criminologie aan de UU, Frank Bovenkerk: “Aanpak radicalisering misplaatst en overtrokken”. 16 januari 2013, Sociale Vraagstukken.
  • 'Deze twee verhalen tonen hoe de strijd tegen terrorisme is ontspoord'. De CIA bespioneert haar eigen toezichthouder. De FBI zet onschuldige buitenlanders het land uit. Een aanbeveling van twee verontrustende verhalen over de uitwassen van de veiligheidsstaat in de strijd tegen het terrorisme. Dimitri Tokmetzis, 12 maart 2014, De Corrrespondent.
  • Irakes terroristen bombarderen, helpt dat? Fanatici van alle geloven, van moslims tot secularisten, hebben heilsstaten gesticht. De eindtijdrijken van toen gingen stuk voor stuk ten onder. Nu de wereld zich afvraagt hoe dit kwaad het best valt te bestrijden, schreef terrorismedeskundige Bob de Graaff op De Correspondent wat de geschiedenis ons hierover leert. 14 augustus 2014.

Blogs

woensdag 11 november 2015
Moet je proberen een Syriëganger te begrijpen, of zijn er grenzen aan ons inlevingsvermogen?
woensdag 28 oktober 2015
Geven we onze privacy op om terroristen te bestrijden?
donderdag 15 oktober 2015
Hoe voorkomen we radicalisering?

Delen