People Planet Profit Principles

Stemrecht, mensenrechten, behoorlijke arbeidsomstandigheden en welvaart voor meer mensen dan ooit tevoren: in de 20e eeuw is veel bereikt. Maar al in 1972 publiceerde Dennis Meadows zijn boek The limits to growth. Zijn modellen lieten de consequenties zien van een snel groeiende wereldbevolking en een eindige voorraad grondstoffen. In 1987 concludeerde Gro Brundtland in haar VN-rapport Our common future dat milieuproblemen hun oorzaak vinden in sociale ongelijkheid: armoede in het ene deel van de wereld en niet-duurzame productie en consumptie in het andere. Zij pleitte voor duurzame ontwikkeling waarin naast milieu, ook mens en economie meewegen: people, planet en profit is sindsdien een begrip. Twintig jaar geleden maakten overheden afspraken in Rio, die uitmondden in het Kyoto-protocol. Toch zijn onze economie en manier van leven nog steeds gebaseerd op eenzijdige groei. Is er dan niets gebeurd?

Prominenten geven elk in vijftien minuten hun visie op wat wij moeten weten over veertig jaar duurzame ontwikkeling. Duurzame energie is voorhanden en bedrijven rapporteren over mensenrechten en milieu. Hoopgevend voor de komende tijd, wanneer politici opnieuw om tafel moeten om afspraken te maken over Kyoto-2. Wat is de volgende stap? Kunnen we onze democratie en levensstandaard behouden? Wat betekent de opkomst van nieuwe markten? Zal het lukken om de politieke en morele vragen waar we voor staan te beantwoorden?

De invoering van nieuwe technologie is een uitdaging, evenals de politieke en morele vragen waar we voor staan.

Maandag 13 februari
Planet: Rio +20 – Twintig jaar klimaat- en energiebeleid in de praktijk
Prof. dr. Bert van der Zwaan (rector magnificus, UU), prof. dr. André Faaij (Energiewetenschappen, UU), dr. Appy Sluijs (Aardwetenschappen, UU) en Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda)

Maandag 20 februari
People: Duurzaamheid, mensenrechten en nieuwe wereldspelers
Dr. Tom Rodrigues (bestuursadviseur en oud-lid CSR Europe), dr. Anja Mihr (SIM, UU) en Lucas Simons (directeur NewForesight, Young Global Leader)

Maandag 27 februari
Profijt van principes: De nieuwe economie - En ik dan?
Prof. dr. Marcus Düwell (Ethiek Instituut, UU), prof. dr. mr. Herman Philipse (Universiteitshoogleraar, UU) en prof. ir. Klaas van Egmond (USI)

Dit programma kwam tot stand i.s.m. het Utrecht Sustainability Institute (USI). 

Leestips

Tonie Mudde, 'Dat het vroeger groener was, is vals sentiment; Interview Harry Lintsen, hoogleraar Techniekgeschiedenis.' de Volkskrant, 25 februari 2012.

- Hoe erg is het met de CO2 uitstoot van landen? Kijk op deze interactieve kaart.
-Janne Chaudron, Ik ben een verleider, een verbinder geen vechter. Interview met Marjan Minnesma (pdf). Trouw, 5 november 2011.
- Nationale Jeugdraad, werkgroep Jong en Duurzaam, de campagne 'Rutte naar Rio'. Laat op deze website een boodschap achter en stuur Mark Rutte, onze Minister-President, naar de duurzaamheidsconferentie Rio +20.
- Een samenvattend filmpje over de reeks "Duurzaamheid als wereldbeeld" van vorig jaar kun je hier bekijken.
- Here you can watch the video that summarizes last year's lectures entitled "Sustainability as a worldview".

Blogs

dinsdag 28 februari 2012
Zijn wij wel moreel toegerust om iets aan het duurzaamheidsprobleem te doen?
dinsdag 21 februari 2012
Grote bedrijven moeten de duurzame verandering van de landbouwsector faciliteren. Door controles en keurmerken in te voeren bijvoorbeeld, want wie wil er nou koffie kopen gemaakt door kinderen?
woensdag 15 februari 2012
De eerste lezing uit de serie People Planet Profit Principles werd gekenmerkt door consensus.
dinsdag 31 januari 2012
Waarom zijn de G7 nu al uitgegroeid tot de G20 en bemoeien ze zich met de euro en het klimaat?
dinsdag 24 januari 2012
‘Het zeldzame geval waarin gemeenschappelijke belangen je laten rekenen op de coöperatie van je medemens.’

Delen