Scheepers

Prof. dr. Floor Scheepers

Kinder- en jeugdpsychiater
3 opnames & 2 events
Floor Scheepers is hoogleraar Innovatie in de GGZ en hoofd van de medische, onderwijs- en onderzoeksafdeling psychiatrie in het UMC Utrecht.

Scheepers richt zich op het mogelijk maken van innovatie met als doel de psychiatrische zorg te verbeteren. Naast apps gaat het om het implementeren van manieren van communicatie waarin de patiënt centraal staat. Met behulp van big data-statistics analyseert ze met haar team ook zorgdata en verhalen van patiënten en mantelzorgers waarmee ze de complexiteit van psychische kwetsbaarheid beter in beeld probeert te brengen. Zo ontstaan er nieuwe behandelinzichten en een continu lerend proces. Het doel is het faciliteren van “blended psychiatrie”: de persoonlijke beleving van de patiënt, de professionele kennis van de hulpverlener en kennis uit meetbare data mixen in de spreekkamer.