Sprekers

Hans Dagevos is als consumptiesocioloog verbonden aan de Wageningen Universiteit.
Mr. dr. Lydia Dalhuisen is universitair docent binnen het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.
Vera Dalm is directeur van Milieu Centraal, een voorlichtingsorganisatie die onafhankelijk advies geeft aan consumenten, overheden en het bedrijfsleven over energie en milieu.
Theodore Dalrymple (pseudoniem van Anthony Daniels) is een van de scherpzinnigste cultuurcritici van Engeland. Hij is schrijver, gepensioneerd gevangenisarts en psychiater.
Prof. dr. Rietje van Dam-Mieras is emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Onderwijsinnovatie Universiteit Leiden, UNESCO-leerstoelhouder ‘Kennistransfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICT’, lid Raad van Toezicht Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy en was eerder vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden.
Frans van Dam (1965) is hoofd communicatie bij de CSG (Centre for Society and Genomics).
Dr. Peter van Dam is universitair docent Globalisering, Religie en Transnationale Civil Society aan de Universiteit van Amsterdam.
René Danen is mede-oprichter en voorzitter van de anti-racismeorganisatie Nederland Bekent Kleur, en oud-politicus bij GroenLinks.
De Utrechtse Danibal is mondharpspeler en maakt kenmerkende muziek met veel improvisatie.
Marc Davidson is bijzonder hoogleraar milieufilosofie vanuit humanistisch perspectief aan Maastricht University en docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.
Martyn Day is mede oprichter van het advocatenbureau Leigh Day, gespecialiseerd in internationale, milieu- en productverantwoordelijkheid claims, in het speciaal voor groepen.
Wilfried de Jong is theatermaker, programmamaker, presentator, acteur en schrijver.
Lucas De Man is artistiek leider van zijn eigen opgezette Stichting Nieuwe Helden. Daarnaast is hij o.a.
Dr. Tim de Mey is universitair docent Theoretische Filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en gastdocent wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Gent.
Dr. Henk de Regt is universitair hoofddocent aan de Filosofie Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Prof. dr. Tom Dedeurwaerdere is professor aan de faculteit Filosofie van de katholieke universiteit van Louvain-la-Neuve in België.
Prof. dr. Trudy Dehue is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar Wetenschapsgeschiedenis en wetenschapstheorie van de psychologie.
Prof. dr. Jeroen Dekker is hoogleraar in de Grondslagen van de Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Cees Dekker is als natuurkundige en universiteitshoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Delft, waar hij in 1988 promoveerde op fysica van vaste stof.
Econoom Hanna Deleanu is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en leidt de onderzoeksgroep: Regulation of Innovation - FinTech.

Pagina's