Sprekers

Astrid Kaag is beleidsmedewerker bij FNV Mondiaal.
René Kahn is hoogleraar Psychiatrie aan het UMC Utrecht. Hij doet voornamelijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van schizofrenie.
Dr. Birgit Kaiser is universitair docent Comparative Literature aan de Universiteit Utrecht.
Dr. Annemarie Kalis is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.
Karin Karis is gespecialiseerd in embodied leadership: leiderschap door fysiek bewustzijn. Al meer dan 20 jaar begeleidt ze mensen in het vinden van hun persoonlijke kracht.
Arnold Karskens (1954) is een Nederlands oorlogscorrespondent.
Dr. ir. Inge Loes ten Kate is onderzoeker Astrobiologie bij de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daar doet ze onderzoek naar organische stoffen op Mars.
Taalkundige Bart-Jan Kazemier startte een aantal jaar geleden het onderzoeksproject 'Dit is Propaganda', over de manier waarop media het nieuws overbrengen.
Peter Kee is redacteur van DeNieuwsBV van de VARA. Voorheen was hij politiek redacteur van Pauw & Witteman.
Prof. dr. Willem Kegel (UU, Fysische chemie) is professor aan het Van ’t Hoff laboratorium voor fysische en colloïdchemie van de Universiteit Utrecht en is hoofd van het departement Scheikunde.
Dr. Loes Keijsers is gedragswetenschapper bij de onderzoeksgroep adolescentie aan de Universiteit Utrecht en richt haar onderzoek op relaties in de adolescentie, zoals ouder-kind relaties en vriendschappen, en hinderlijk of normoverschrijdend gedrag van pubers.
Anouk Keizer is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht op het gebied van experimentele psychologie.
Dr. Piet Keizer was Universitair hoofddocent aan de Utrecht University School of Economics en wijst graag op bubbels en blinde vlekken in de economie.
Prof. dr. Chantal Kemner is hoogleraar Biologische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht, en hoofd van het psychofysiologisch laboratorium en het babybreinlab in het UMCU.
Prof. dr. Leon Kenemans is hoogleraar humane biopsychologie en psychofarmacologie aan de Universiteit Utrecht.
James Kennedy (1963) is sinds 2015 dean van het University College Utrecht. Voorheen was hij hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Dr. Ron Kerkhoven is moleculair bioloog bij het Netherlands Cancer Institute (NKI), waar hij de Genomic Core Facility leidt.
Sander Kersten is hoogleraar Molecular Nutrition aan de Wageningen Universiteit.
Frank Kessler is hoogleraar Film- en Televisiegeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
Geert van Kesteren is fotojournalist en won met zijn werk diverse prijzen. Hij fotografeert voor verschillende kranten en tijdschriften, waaronder Newsweek, Vrij Nederland en het Duitse blad Stern.

Pagina's