Sprekers

Dr. Linda van Laake is cardioloog in opleiding en werkzaam als assistent professor aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Hubrecht Instituut.
Professor dr. Rob van der Laarse is hoogleraar Erfgoed van de oorlog bij CLUE, (Cultural Landscape and Urban Environment), het interdisciplinaire onderzoeksinstituut voor erfgoed en geschiedenis van de VU.
Frank van Laerhoven is verbonden aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.
Jan Lagendijk graduated in Experimental Physics with specialisation Nuclear Physics at Delft University of Technology 1978.
Dr. Daniël Lakens is werkzaam als universitair docent Toegepaste Cognitieve Psychologie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).
Jaap Lancee is als assistent-professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar nachtmerries en slapeloosheid.
Dr. Nico Landman is docent-onderzoeker Arabisch en islamologie bij de vakgroep Oosterse Talen en Culturen aan de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Stefan Landsberger studeerde sinologie aan de Universiteit van Leiden.
Dr. Michiel de Lange is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht op het gebied van Nieuwe Media Studies en mede-oprichter van The Mobile City.
Prof. dr. Christian Lange is hoogleraar Arabische en Islamitische Studies aan de Universiteit Utrecht.
Musicoloog dr. Harm Langenkamp is onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak tussen muziek en cultuur, politiek en economie.
Tom Lanoye (1958) startte zijn carriere als dichter. In 1985 verscheen zijn eerste verhalenbundel getiteld Een slagerszoon met een brilletje en dit was zijn grote doorbraak.
Dr. Katell Laveant is verbonden aan de Universiteit Utrecht als docent en onderzoeker op het gebied van de Franse taal en cultuur.
Ria van der Lecq is programmacoördinator van de studie Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht.
Inger Leemans is hoogleraar Cultuurgeschiedenis bij de opleiding Geschiedenis (Faculteit der Letteren van de VU).
Dr. Tessa van Leeuwen is neurobioloog en als postdoc werkzaam bij het Max Planck Institute voor Brain Research in Frankfurt am Main.
Carlo Leget is werkzaam als hoogleraar in Zorgethiek en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek.
Ann-Sophie Lehmann is professor moderne en hedendaagse kunst aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Dr. Jan Lenaerts is als meteoroloog en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Harro van Lente is sinds 2014 hoogleraar Science and Technology Studies aan de Universiteit Maastricht.

Pagina's