Sprekers

Dr. Ronald van Raak werd in 2000 actief binnen de SP en ging werken voor het Wetenschappelijk Bureau van de SP.
Rudy Rabbinge is als voorzitter van de Science Council van de CGIAR verantwoordelijk voor het internationaal landbouwkundig onderzoek en het beheer van natuurlijke hulpbronnen en als lid van de AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) tracht hij bij te dragen aan de voedselzekerheid en aan de vergroting van de landbouwproductiviteit in Afrika.
Dr. Remco Raben is universitair hoofddocent bij de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Joost Raessens is hoogleraar Mediatheorie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1 januari 2011 is hij onderwijsdirecteur van het departement Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Ramadan promoveerde in de filosofie en werkte als gastdocent aan de Universiteit van Oxford en sinds 2006 als gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
Yernaz Ramautarsing (1987) was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 nummer 16 op de lijst van de Libertarische Partij, die naar eigen zeggen streeft naar
Prof. dr. Nick Ramsey is hoogleraar neurochirurgie aan het departement neurologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Dr. Elisabet Rasch is universitair docent in antropologie van ontwikkeling aan de Universiteit van Wageningen. Haar huidige onderzoek richt zich op inheemse mobilisatie en protest tegen transnationale mijnbouwbedrijven in Guatemala en de Filipijnen.
Prof. dr. Werner Raub is verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Sociologie en decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen.
Prof. dr. ir. Rob Raven is hoogleraar Instituties en maatschappelijke transities aan de Universiteit Utrecht.
Jerry Ravetz (1929) is milieuconsultant en academicus. Hij kwam van de VS naar Engeland als Fulbright wetenschapper en hij promoveerde in de wiskunde aan Trinity College, Cambridge.
Rosemary Rayfuse is hoogleraar Internationaal Recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de University of New South Wales, en hoogleraar Internationaal Milieurecht aan Lund University.
Maarten Reesink (1963) studeerde in 1990 af in Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij sinds 1993 verbonden is aan de leerstoelgroep Media en Cultuur.
Miriam van Reijen (1946) is werkzaam als docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van de Avans Hogeschool in Breda.
Lucas Reijnders (1946) is hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit en is werkzaam bij Stichting Natuur en Milieu.
Letterkundige Sophie Reinders werkt als docent Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Peter Rem is sinds 2012 hoogleraar Resources & Recycling aan de TU Delft.
Hans Renders is hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie en directeur van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
Dr. Reint Jan Renes is lector binnen het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein aan de Hogeschool Utrecht en universitair hoofddocent Gezondheid Communicatie aan de Wageningen Universiteit.
Prof. dr. Jelle Reumer is in februari 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar Vertebratenpaleontologie aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Pagina's