Sprekers

David van Reybrouck is schrijver en wetenschapper. Hij is succesvol op verschillende terreinen waaronder proza, poëzie en theater.
Dr. Antonella Riccio is groepsleider van het MRC-laboratorium voor moleculaire celbiologie van University College London (UCL).
Bright Richards is acteur en artistiek directeur van New Dutch Connections. Ook maakt hij zelf theatervoorstellingen die hij baseert op zijn eigen ervaringen als Liberiaanse vluchteling.
Drs. Naoko Richters-Yasumoto, geboren in Japan, richt zich vanaf 2005 als freelance onderzoeker/adviseur, op de ontwikkelingen in het Nederlandse en Japanse onderwijs en in de maatschappij.
Denise de Ridder (1959) werd in 2002 benoemd tot hoogleraar Gezondheidspsychologie. Als hoofd van het Self Regulation Lab doet zij onderzoek naar zelfregulatie van gezondheidsgedrag (in het bijzonder eetgedrag).
Dr. ir. Jeroen de Ridder is als universitair docent filosofie en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in epistemologie, wetenschapsfilosofie en godsdienstfilosofie.
Rob Riemen (1962) is essayist en oprichter-directeur van het Nexus Instituut. In 1991 richtte hij het tijdschrift Nexus op, dat als doel heeft het Europese beschavingsideaal te dienen.
Dr. Erik Rietveld is filosoof en senior onderzoeker op het gebied brein en cognitie aan de Universiteit van Amsterdam.
Professor Ann Rigney is hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek heeft betrekking op de literaire dimensies van de geschiedschrijving, de relatie feit-fictie en de rol van de media in de collectieve herinnering.
Sarah de Rijcke is universitair docent bij het Centrum voor Wetenschap en Technologie, Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de rol van representatie in de productie van kennis.
Dr. Frank van Rijnsoever is assistant professor Innovation Studies at the Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.
Dr. Erna Rijsdijk is universitair docent bij de faculteit Militaire Gedragswetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.
Marc van Rijsselberghe is oprichter van Zilt Proefbedrijf, een onderzoeksbedrijf die naar oplossingen zoekt om zoute landbouwgrond te gebruiken voor het verbouwen van gewassen.
Prof. dr. Merel Ritskes-Hoitinga is hoogleraar Evidence-Based Laboratory Animal Science aan het Radboudumc Nijmegen.
Dr. Harriet Ritvo is een Amerikaanse historica die zich heeft gespecialiseerd in de Britse geschiedenis, in het bijzonder milieugeschiedenis, de geschiedenis van biologie en natuur, en de geschiedenis van mens-dierrelaties.
Prof. dr. Ingrid Robeyns is filosoof en econoom. Aan de Universiteit Utrecht bekleedt ze de leerstoel Ethiek van Instituties, daarnaast is ze voorzitter van de sectie ethiek en praktische filosofie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW).
Sinds mei 2011 is Tom Rodrigues oprichter/eigenaar van TRConsult en zelfstandig bestuursadviseur. Ook was hij van 2000 tot 2009 bestuursvoorzitter van de Stichting Samenleving en Bedrijf die het maatschappelijk ondernemen in Nederland promoot.
Yolanda Rodríguez Pérez is docent Spaanse taal en cultuur en onderzoeker bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de UU.
Carolien Roelants is journalist en Midden-Oostenexpert.
Dr. Bernhard Roelen is bioloog en docent bij het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren aan de Universiteit Utrecht.

Pagina's