Sprekers

Arash Yaqin is oprichter van Yaqinart Production, een communicatiebureau dat zich richt op maatschappelijke vraagstukken die voortvloeien uit media en beeldvorming, politiek, integratiebeleid, participatiewet en ontwikkelingssamenwerking.
YFM gelooft dat jongeren een belangrijke rol kunnen en moeten spelen in de toekomst van de voedselproductie en -consumptie en streeft naar meer respect tijdens het productieproces voor mens, dier en milieu.
Dr. Zerrin Yumak is universitair docent bij het departement Informatica aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt hoe robots en virtuele avatars sociaal intelligent gedrag kunnen vertonen, zowel verbaal als non-verbaal.