Sprekers

Dr. David Peeters is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen.
Prof. dr. Amade M'charek is hoogleraar wetenschapsantropologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Martijn van der Linden is onderzoeker op het EU-project 'Creating Economic Space for Social Innovation' en promovendus aan de Technische Universiteit Delft.
Prof. dr. Ferdi De Ville is docent Europese politiek aan de Universiteit Gent.
Dascha Düring is PhD kandidaat en docent bij het departement Filosofie en Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. mr. Hans Gribnau is hoogleraar methodologie van het belastingrecht aan de Universiteit Tilburg en hoogleraar kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden.
Dr. Laurens van Apeldoorn is universitair docent Politieke filosofie aan de Universiteit Leiden.
Prof. dr. Jenny Slatman is hoogleraar Medical Humanities aan de Universiteit van Tilburg.
Dr. Peter van Dam is universitair docent Globalisering, Religie en Transnationale Civil Society aan de Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr. Marc Bonten is arts-microbioloog, afdelingshoofd medische microbiologie en coördinator van infectieziekten epidemiologie bij het UMC Utrecht.
Dr. Kellie Liket is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan het Erasmus Impact Centre in Rotterdam.
Dr. Daniël Lakens is werkzaam als universitair docent Toegepaste Cognitieve Psychologie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).
Prof. dr. Sarah Durston is werkzaam als hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht Hersencentrum en is alumna van de Jonge Academie.
Aafke Romeijn is muzikant, schrijver en journalist en is geïnteresseerd in politiek en feminisme.
Wytske Versteeg is schrijver en onderzoeker aan de Universiteit Twente.
Peter Pelzer is als planoloog verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht.
Marieke van den Brink is hoofddocent Gender en Diversiteit binnen de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit.
Marc van Oostendorp is werkzaam als hoogleraar Nederlands en Talige Communicatie aan de Radboud Universiteit en richt zich onder meer op de dialectologie en interlinguïstiek.
Oceanograaf en Klimaatwetenschapper Erik van Sebille is universitair hoofddocent Oceanografie aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar stromingen in de oceaan.
Carlo Leget is werkzaam als hoogleraar in Zorgethiek en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek.

Pagina's