Sprekers

Prof. dr. Hans Clevers is als hoogleraar verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en is expert op het gebied van stamcelonderzoek.
Paul Cliteur is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden.
John Coates is senior research fellow in Endocrinology and Finance at the University of Cambridge and former Wall Street trader for Goldman Sachs, Merrill Lynch and Deutsche Bank.
Dr. Mark Coeckelbergh is assistent professor Filosofie van Technologie aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Twente.
Felix Cohen is voormalig directeur van het Voedingscentrum. Daarnaast is hij bestuurslid van het Centraal Bureau Fondsenwerving, lid van het Strategisch Adviescollege van Verbond van Verzekeraars, en voorzitter van de selectiegroep consumentenleden van Stichting Reclame Code.
Floris Cohen is sinds 2006 bijzonder hoogleraar Vergelijkende Geschiedenis van de Natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Peggy Cohen-Kettenis is hoogleraar Medische Psychologie en directeur van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie aan het VUmc.
Ko Colijn is senior onderzoeksmedewerker bij het Clingendael Veiligheid en Conflict Programma van het Clingegndael Instituut.
Davied van Berlo is projectmanager bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Virginia Berridge is professor Geschiedenis en hoofd van het Centre for history in public health aan de London school of hygiene and tropical medicine.
Prof. Robert C. Berwick is professor of the Computational Linguistics and Engineering Department of EECS and Brain and Cognitive Science, Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Dr. ir. Robbert-Jan Beun is universitair docent aan de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met Interactie Technologie.
Noraly Beyer is redactrice en presentatrice van de Wereldomroep.
Prof. Peter Bieri is schrijver en filosoof. Tot 2007 werkte hij als hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit van Berlijn.
Prof. dr. Marc Bierkens is hoogleraar geografisch hydrologie aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar het gebruik en de aanvulling van grondwater.
Matthijs Bierman is directeur van Triodos Bank Nederland, een maatschappelijk geëngageerde organisatie met meer dan 140.000 leden in binnen-en buitenland.
Prof. dr. Frank Biermann is hoogleraar Global Sustainability Governance aan het Copernicus Instituut voor duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Geert Jan Biessels is sinds 1995 werkzaam in het UMC Utrecht en is tegenwoordig medisch hoofd algemene neurologie.
Prof. Gert Biesta is hoogleraar Onderwijskundige Theorie en Beleid aan de Universiteit van Luxemburg en hoofdredacteur van het wetenschapsblad Studies in Philosophy and Education.
Wiebe Bijker is hoogleraar Techniek en Samenleving aan de Universiteit Maastricht.

Pagina's