Sprekers

Roos Boer is werkzaam voor IKV Pax Christi als beleidsmedewerker Veiligheid en Ontwapening.
Ineke Boerefijn is coördinerend beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens, en was tot 2013 universitair hoofddocent en onderzoeker bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht.
Dr. Linda S. Boersma is docent moderne en hedendaagse kunst aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Tom ter Bogt is hoogleraar Populaire Muziek en Jeugdcultuur aan de Universiteit Utrecht.
Dr. Marco Boks is psychiater en onderzoeker in het UMC Utrecht. Hij is geïnteresseerd in de interactie tussen genen en omgeving en de invloed hiervan op de ontwikkeling van psychische ziektes als schizofrenie en depressie.
Johan Bolhuis is hoogleraar Gedragsbiologie aan de Universiteit Utrecht.
Roberto Bolli is arts en hoofd van de divisie cardiologie aan de Universiteit van Louisville.
Dr. Timo Bolt is universitair docent bij de afdeling Medische geschiedenis van het Erasmus MC in Rotterdam.
Geri Bonhof is sinds 2003 voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht en sinds 2005 vice-voorzitter van de HBO-raad.
Dr. Carlijn van den Boomen is post-doc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht bij neurowetenschappen.
Prof. dr. ir. Mieke Boon is hoogleraar Filosofie van wetenschap in praktijk aan de Universiteit Twente en doet onder andere onderzoek naar de filosofie achter technologie en de rol van creativiteit bij het creëren van kennis en wetenschap.
Prof. dr. Jan Born is directeur van het Instituut voor Medische Psychologie en Gedragsneurobiologie van de Universiteit van Tübingen.
Dr. Jaap Bos is universitair docent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU).
Henk Bos is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Wiskunde aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Kees van den Bos is sinds 2001 hoogleraar Sociale Psychologie met Inbegrip van de Sociale Psychologie van de Organisatie en sinds 2013 hoogleraar Empirische Rechtswetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Martin Bossenbroek is directeur collecties en dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek. Hij schreef onder andere Volk voor Indië, Holland op zijn breedst en De Meelstreep.
Rudie Botha is emeritus hoogleraar General Linguistics aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.
Maarten van Bottenburg is hoogleraar Sportontwikkeling aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en lid van diverse adviescommissies op sportgebied.
Prof. dr. Hans Boutellier is sinds 2003 algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut, een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein.
Prof. dr. Carlijn Bouten is hoogleraar Cel-Matrix Interactie aan de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Pagina's