Gender en identiteit

Over

Het lichaam is onlosmakelijk met onze identiteit verbonden. Dat begint bij de geboorte, als de dokter het geslacht constateert, en blijft ons gedurende het leven achtervolgen. Het kan best zo zijn dat uiterlijk en innerlijk niet met elkaar overeenkomen. Een genderidentiteit gaat verder dan je geslacht, en vormt zich volgens ontwikkelingspsychologen tussen het eerste en derde levensjaar. Hoewel de meeste mensen redelijk goed antwoord kunnen geven op de vraag ‘voel je je man of vrouw?’, is het antwoord maar een grove afspiegeling van hun innerlijk. Filosofe Judith Butler stelt dat gender een herhaling is van bepaald stereotype gedrag. Mannen en vrouwen beantwoorden in hun gedrag het beeld van mannelijk- en vrouwelijkheid, wat vervolgens leidt tot stereotypes die dit beeld bevestigen. Wat zijn de gevolgen hiervan? Wetenschappers uit verschillende disciplines hielden hier lezingen over.