Leren van modellen

29 maart 2017 - 20:00

In het lager en middelbaar onderwijs helpt het werken met modellen leerlingen om de werkelijkheid beter te begrijpen. Door zelf te spelen met modellen via computersimulaties krijgen ze bijvoorbeeld een levendig beeld van de werkzame mechanismen achter natuurkundige fenomenen. Hoe adequaat zijn die modellen? En hoe verhouden ze zich tot traditionele lesmethoden? Prof. dr. Wouter van Joolingen (Freudenthal Instituut, UU) vertelt waarom het gebruik van modellen en experimenten bij het lesgeven de voorkeur verdient boven het uitleggen van formules en wetten.

Spreker

Meer over dit programma
Direct in je agenda
Google Apple Outlook
Begindatum en -tijd
29 maart 2017 - 20:00
Einddatum en -tijd
29 maart 2017 - 21:30
Voertaal
Nederlandstalig
Entree
Gratis
Aanmelden
Niet nodig. Let op: vol = vol
Discussieer mee
#sguu

Delen