Dát is nou evolutie!

Over deze serie

2020

De evolutietheorie is uniek. Er zijn weinig theorieën die zo vaak bevestigd zijn. Bovendien is ze toepasbaar op al het leven op aarde: van virussen tot planten, dieren en de mens. Darwin is bekend bij het grote publiek, maar wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Zo is zijn grote idee niet samen te vatten als survival of the fittest en stammen we niet af van apen. Evolutionair ecoloog dr. Edwin Pos (UU) en andere wetenschappers leggen uit hoe evolutie wél werkt en wat dit betekent voor ons mens-zijn.