De mens ontleed

Over deze serie

2021

Wie of wat is de mens? Het hangt ervan af aan wie je het vraagt. De natuurkundige, die het bestaan in tijd en ruimte uitdrukt, zal een ander antwoord geven dan de neurowetenschapper, die de mens onderzoekt met gedragsexperimenten en hersenscans. Wetenschappers uit uiteenlopende disciplines delen in deze serie hun beeld van de mens. Wat zie je als je door hun ogen kijkt? En hoe verhouden die verschillende perspectieven zich tot elkaar? 

In samenwerking met het strategisch thema Life Sciences (UU).