Dom, dommer, domst?

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

De wereld lijkt er niet slimmer op te worden. Hoogopgeleiden krijgen gemiddeld minder kinderen dan laagopgeleiden en soort zoekt steeds meer soort. Maakt dit selectieproces een steeds schaarser goed van intelligentie? Wordt de samenleving steeds dommer?

In de wetenschap is er geen consensus. Het Flynn-effect stelt dat de intelligentie van de mens gemiddeld elk decennium met drie tot vijf IQ-punten toeneemt. Critici menen dat een IQ-test niets anders meet dan hoe goed je bent in het maken van zulke tests. Uit de technische hoek komen slimme robots en computers. Wat betekent intelligentie eigenlijk in die context? Als het een vaardigheid is, kun je die misschien aanleren. Maar heeft intelligentie niet ook te maken met kennis en aanleg? Kan een dom dubbeltje ooit een kien kwartje worden?

Behalve wetenschappelijke onenigheid zit deze discussie ook vol omstreden waarden en sociale consequenties die daar aan verbonden zijn. Tijdens de Nacht van Descartes 2015 onderzoeken wetenschappers uit verschillende disciplines de intellectuele staat van de maatschappij.

Dit programma wordt elk jaar ontwikkeld i.s.m. het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities. Op deze dag kun je kennismaken met wetenschapsgeschiedenis en -filosofie. Het middag- en avondprogramma zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Middagprogramma

Is 'intelligentie' als concept houdbaar? Met prof. dr. Floris Cohen (Descartes Centre en Isis), prof. dr. Jan Derksen (Klinische Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. John-Jules Meyer (Informatie- en computerwetenschappen, UU) en prof. dr. Albert Visser (Theoretische Filosofie, UU). Dr. Menno Lievers (Theoretische Filosofie, UU) zal de lezingen becommentariëren en de discussie inleiden.

WAAR In de Driehoek, Willemsplantsoen 1-C, Utrecht
WANNEER Dinsdag 27 oktober
TIJD 14.30 tot 17.00 uur

Avondprogramma

Worden we slimmer of dommer? Met prof. dr. Susan te Pas (Cognitieve psychologie, UU), dr. ir. Jan Broersen (Wijsbegeerte, UU), dr. Jelte Wicherts (Sociale- en Gedragswetenschappen, TiU.) en prof. dr. Evelien Tonkens (Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, UvH).

WAAR Aula van het Academiegebouw
WANNEER Dinsdag 27 oktober
TIJD 20.00 tot 22.00 uur