Infinity: Oneindige mogelijkheden

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

Oneindigheid, in praktijk lijkt het nauwelijks voor te komen. We staan nooit oneindig lang in de file en op onze spaarrekening staat helaas nooit oneindig veel geld. Gek toch, dat daarentegen in bijna elk academisch vakgebied oneindigheid wel opduikt. Oneindigheid is wat dat betreft wel één van de meest interdisciplinaire onderwerpen die er bestaan. Sommige vakgebieden worstelen al eeuwen lang met de implicaties die dit onderwerp met zich mee brengt, andere omarmen deze juist. Zo probeert de filosofie al vanaf de tijd van Aristoteles oneindigheid een plek te geven binnen haar denkwijze en binnen de informatica is iedereen op de hoede voor oneindige loops, terwijl zowel de wiskunde als de natuurkunde juist door dit gegeven kunnen putten uit een rijke bron van theorieën. Je zou dus kunnen zeggen dat oneindigheid voor sommigen een beperking is, maar voor anderen juist een wereld van mogelijkheden.

In het symposium 'Infinity' georganiseerd door USCKI Incognito en Studium Generale wordt gekeken naar oneindigheid in verschillende vakgebieden en waar het beperkingen oplevert of juist mogelijkheden biedt. Aan het woord komt onder andere een filosoof en een wiskundige, maar ook de kunst zal worden behandeld. De veelzijdigheid van oneindigheid in een middag!

  • Dr. Pieter Sjoerd Hasper houdt een lezing over filosofie met als focus oneindigheid in de oudheid.

  • Prof. dr. Hans Zantema gaat in op de rol van oneindigheid in de informatica met enkele verrassende observaties.

  • Prof. dr. Jan Willem Klop gaat dieper in op de oneindigheid in de informatica en richt zich daarbij op 'oneindige stromen'.

  • Dr. Bart de Smit benadert oneindigheid vanuit het oogpunt van de kunst en gaat hier met name in op het werk van Escher.

09.30 - 10.00 Inloop met thee en koffie

10.00 - 10.05 Welkom (Studium Generale)

10.05 - 10.30 Inleiding door dagvoorzitter Dr. Rosalie Iemhoff

10.30 - 11.30 Filosofie: Dr. Pieter Sjoerd Hasper

11.30 - 11.45 Pauze

11.45 - 12.45 Informatica: Prof. dr. Hans Zantema

12.45 - 13.30 Lunch

13.30 - 13.45 Samenvatting ochtend door Dr. Rosalie Iemhoff

13.45 - 14.45 'Informatica in de praktijk' door Prof. dr. Jan Willem Klop

14.45 - 15.00 Pauze

15.00 - 16.00 Kunst: Dr. Bart de Smit

16.00 - 17.00 Debat

Vanaf 17.00 Receptie

In samenwerking met...

USCKI InCognito - Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie