Kansrijk?

Over deze serie

2021

Hoe kan het dat je geboorteplaats, het inkomen van je ouders en je culturele achtergrond in 2021 nog steeds bepalend zijn voor waar je later terechtkomt? In deze serie onderzoeken we kansenongelijkheid in Nederland. Welke nieuwe scheidslijnen dienen zich aan? Hoe uit sociale ongelijkheid zich in het onderwijs, de gezondheidszorg en het rechtssysteem? Over de knelpunten én de oplossingen. 

In samenwerking met Equality, Diversity & Inclusion (UU).