Levenskunst voorjaar

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Prof. dr. Maarten van Buuren en prof. dr. Joep Dohmen

Prof. dr. Joep Dohmen (Wijsgerige en Praktische Ethiek, UvH) en prof. dr. Maarten van Buuren (Moderne Letterkunde, UU) zetten dit voorjaar de serie Levenskunst over deugden en ondeugden voort. We zijn vrij om te worden wie we willen zijn. Maar hoe vul je die vrijheid in? En hoe kan een maatschappij vol vrije individuen goed functioneren? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig die niet dogmatisch is, maar positief. Geen verboden en geboden, maar persoonlijke vrijheid gedefinieerd ten opzichte van de ander, in een maatschappelijk verband. De deugdethiek biedt houvast in het nadenken over zo'n nieuwe moraal.

Deugden zijn enerzijds goede karaktereigenschappen die je kunt leren, maar anderzijds moeten ze in de praktijk met wijsheid worden ingezet, afhankelijk van de situatie en de mores. Om welke deugden vraagt onze tijd? Moderne filosofen denken na over nieuwe deugden zoals integriteit of tolerantie, die antwoord geven op de vraagstukken van de 21e eeuw. Maar zijn die deugden wel te trainen? Of moet de aanleg daarvoor al in je natuur aanwezig zijn? En hoe zit het met ethiek en moraal in een geseculariseerde maatschappij?

Om en om behandelen Van Buuren en Dohmen het werk van filosofen en denkers, waarna ze op het scherpst van de snede met elkaar in discussie gaan. 2500 jaar denken over deugden, van Machiavelli tot Martha Nussbaum.

In samenwerking met Home Academy.

Dinsdag 17 januari
Martha Nussbaum – Programma voor een betere mensheid
Prof. dr. Joep Dohmen

Dinsdag 7 februari
Machiavelli – Het doel heiligt de middelen
Prof. dr. Maarten van Buuren

Dinsdag 6 maart
Richard Sennett – De mens als maker
Prof. dr. Joep Dohmen

Dinsdag 3 april
Friedrich Nietzsche - Voornaamheid
Prof. dr. Maarten van Buuren

Dinsdag 1 mei
Alasdair MacIntyre– After virtue. Na de deugd
Prof. dr. Joep Dohmen

Dinsdag 5 juni
Pragmatisme – James, Dewey, Rorty
Prof. dr. Maarten van Buuren