Plug in

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Obama won de verkiezingen dankzij de inzet van nieuwe media. Hij wist kiezers niet alleen aan zich te binden, maar hen ook te bewegen – soms voor het eerst - naar de stembus te gaan. Is de politiek hiermee voor altijd veranderd? Ook Nederlandse Ministers bedienen zich al van Twitter en Hyves en wie wil, kan reageren. Direct contact tussen mensen wordt mogelijk, zelfs waar dat vroeger ondenkbaar was. Sociale netwerksites als LinkedIn en Facebook zijn de manier om gelijkgestemden te ontmoeten. Daarnaast wordt het web steeds interactiever. Door te bloggen, filmpjes te plaatsen op YouTube of samen met miljoenen anderen mee te schrijven aan Wikipedia ben je zelf actief.

In deze serie laten de sprekers zien hoe deze zogenoemde social media zich ontwikkelen. Naast de politiek, beïnvloeden ze ook de wetenschap en andere terreinen van de maatschappij. Amateurwetenschappers dragen nu al online bij aan vooruitgang door rekencapaciteit en denkvermogen te leveren. Dat ook de overheid niet om de nieuwe media heen kan, bleek uit de laatste vaccinatiecampagne. Ook bij natuurbescherming, ontwikkelingssamenwerking of het creëren van sociale samenhang in wijken is het steeds belangrijker dat mensen kunnen meedenken. De vraag blijft in welke mate nieuwe media bestaande sociale verbanden zullen vervangen. En of ze hun belofte waarmaken, dat ze laagdrempelig zijn en iedereen mee kan doen.

Sprekers: dr. David Nieborg, drs. Anita de Waard, Davied van Berlo, Marlou van Campen, drs. Piet van Ierland, prof. dr. Pieter Winsemius.