Benschop

Dr. Albert Benschop

Nieuwe media en cultuur
1 opname
Dr. Albert Benschop is hoogleraar nieuwe media en cultuur bij mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij studeerde psychologie, sociologie en filosofie en schreef zijn dissertatie over het meest klassieke sociaal-wetenschappelijke thema: sociale ongelijkheid. Werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam specialiseerde hij zich in arbeids- en organisatievraagstukken en wierp zich aan het begin van de jaren '90 volledig op een nog onbestaande discipline: (inter)netsociologie. In diverse publicaties bracht hij de sociaal-psychologische en politieke tegenstrijdigheden van het internet in kaart (www.sociosite.org). Hij concentreert zich daarbij op de tegenstrijdigheden waarin en waardoor virtuele gemeenschappen zichzelf in digitale omgevingen organiseren. Sinds de Golfoorlog in 1991 volgt hij de bewegingen van Nederlandse en buitenlandse Moslimextremisten op het internet