Vries

Dr. mr. Bald de Vries

Rechtsgeleerde
1 opname
Dr. mr. Bald de Vries is sinds 2001 werkzaam als universitair docent op de Afdeling Rechtstheorie van het Departement Rechtsgeleerdheid.

De Vries ondertekende de petitie Academics Against Mass Surveillance. Deze petitie is een initiatief opgezet n.a.v. de onthullingen van Edward Snowden.

De Vries werkt op het terrein van sociale theorie, rechtstheorie en –filosofie als lid van de Working Group (Reflexive) Modernisation and Law. Als docent is hij betrokken bij het Utrecht Law College. Momenteel ligt de focus op globale rechtvaardigheid, legaliteit en complexiteit als normativiteit. Ook houdt hij zich bezig met methodologie van rechtswetenschappelijk onderzoek en pedagogiek en didactiek van (juridisch) onderwijs.