Steensel

Prof. Bas van Steensel

Biomedicus
2 opnames
In 1995 ontving Bas van Steensel zijn doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de kernstructuren in genregulatie bij steroïde ontvangers bestudeerde.

Van Steensel werkte als post-doc aan de Rockefeller University (New York, VS) waarna hij naar Seattle vertrok om daar aan het Fred Hutchinson Cancer Research Center te werken.

Prof. dr. Bas van Steensel leidt momenteel het Van Steensel-lab bij de divisie Genregulatie van het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL). In dit lab onderzoekt hij samen met een aantal promovendi en post-docs de rol van chromatine bij genexpressie. Zijn onderzoeksgroep ontwerpt nieuwe technologieën en methoden om de interactie van regulerende eiwitten met genen te bestuderen. In 2008 werd Bas van Steensel door de European Biology Organization erkend voor bewezen excellentie in onderzoek.

---

In 1995 Van Steensel obtained his PhD from the University of Amsterdam where he studied the main structures of gene regulation in steroid recipients. First he worked as a postdoc at Rockefeller Univerisity (New York, USA), after which he left for Seattle (USA) to work at the Fred Hutchinson Research Center.

Currently prof. dr. Bas van Steensel is the head of the Van Steensel Laboratory at the Gene regulation department of the Dutch Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoek Hospital (NKI-AVL). In this lab he studies the role of chromatin in gene expression together with PhD-students and postdocs. His researchteam designs new technologies and methods to study the interaction of chromatin proteins in genes. In 2008, Bas van Steensel was rewarded by the European Biology Organization for demonstrated excellence in research.