Meyer

Prof. dr. Birgit Meyer

Antropoloog en religiewetenschapper
5 opnames & 2 events
Prof. dr. Birgit Meyer is hoogleraar Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. In 2015 ontving ze voor haar werk de NWO-Spinozapremie én de Prijs Akademiehoogleraren van de KNAW.

Prof. dr. Birgit Meyer studeerde godsdienstwetenschap en (ortho)pedagogiek aan de Universiteit van Bremen en culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1995 en was enkele jaren verbonden aan het onderzoekscentrum Godsdienst en Maatschappij van de UvA. Van 2004 tot 2011 was zij hoogleraar Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit.

Als cultureel antropoloog heeft Meyer meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar geleefde religie in Ghana. Ze bestudeert religie vanuit een mondiaal en post-seculier perspectief. Drijfveer van haar onderzoek is het streven om de veranderende rol en plaats van religie in onze tijd te begrijpen en te laten zien dat wetenschappelijk onderzoek naar religie van centraal belang is voor een beter begrip van onze wereld in het begin van de 21ste eeuw. Tekenend voor haar werk is de synthese tussen empirisch onderzoek en theoretische reflectie in een brede multidisciplinaire setting. Zwaartepunten van haar onderzoek zijn de opkomst en populariteit van globale pinksterkerken; religie, populaire cultuur en erfgoed; religie en media; religie en de publieke sfeer; religieuze visuele cultuur, zintuigen en esthetiek.

Foto: Ed van Rijswijk