Kroon

Carrie van der Kroon

Rechtsgeleerde
2 opnames
Carrie van der Kroon is Project Officer Defence for Girls bij Defence for Children, dat kinderrechten bevordert in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-kinderrechtenverdrag.

Van der Kroon geeft verder trainingen aan jongeren om hun leiderschapskwaliteiten en zelfbewustzijn te ontwikkelen, en om hen bewust te maken van maatschappelijke insluiting en uitsluiting. Zij traint diverse doelgroepen en heeft ervaring met diverse settings waaronder jeugdgevangenissen, gesloten jeugdzorg, zwerfjongeren en asielzoekerscentra. Zij was tevens werkzaam bij diverse instituten die zich richten op de bescherming van de rechten van het kind.

Van der Kroon studeerde rechten aan het Utrecht Law College en de University of Sydney