Jansen

Cor Jansen

Sportbestuurder
2 opnames
Cor Jansen is sinds 1 januari 2011 directeur Communicatie en Marketing van de Universiteit Utrecht.

Daarvoor was hij directeur Marketing en Communicatie van de Hogeschool Utrecht. Hij bekleedde eerder functies op het gebied van marketing en communicatie op de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit Amsterdam en het ROC Midden-Nederland. Cor Jansen studeerde pedagogiek en onderwijskunde in Groningen.

Aan de UU was hij in de jaren negentig onder meer verantwoordelijk voor het project Bètawaaier, dat tot doel had om via meer samenwerking tussen de verschillende Utrechtse bètaopleidingen en een breder onderwijsaanbod de instroom van studenten in de toenmalige bètafaculteiten te verhogen.

Vanaf 2004 leverde Jansen een belangrijke bijdrage aan het (her)positioneren van de Hogeschool Utrecht als University of Applied Sciences. Hij was verantwoordelijk voor de nieuwe huisstijl en vernieuwde de organisatie van marketing & communicatie.