Sluijter

Dr. Cor Sluijter

Psychometrist
1 opname
Dr. Cor Sluijter is directeur van het Psychometrisch Onderzoekscentrum van Cito. Hij is verantwoordelijk voor het borgen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de toetsen en examens die Cito uitbrengt.

Sluijter is onder andere verantwoordelijk voor het Leervolgsysteem voor het primair onderwijs waar de kleutertoetsen deel van uitmaken.

Hij studeerde psychologie aan de UvA en specialiseerde zich in de methoden en technieken van onderzoek. In 1998 promoveerde hij met een proefschrift genaamd Toetsen en beslissen; toetsing bij doorstroombeslissingen in het voortgezet onderwijs.

Naast zijn functie bij Cito, is Sluijter voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) die als doel heeft de kwaliteit van het examineren in Nederland te bevorderen.