Oberski

Dr. Daniel Oberski

Statisticus
4 opnames & 2 events
Dr. Daniel Oberski is docent Methoden en statistiek aan de Universiteit Utrecht.

Oberski's onderzoek richt zich op het meetprobleem in de sociale wetenschappen. Voor sociale wetenschappers is het vaak moeilijk om accurate substantiële conclusies te trekken uit de meetresultaten van menselijk gedrag en meningen die betrouwbaar en valide zijn. Zijn doel is om dit probleem bloot te leggen, zodat het kan worden verantwoord in substantiële analyse. Zijn onderzoek heeft hier onder andere aan bijgedragen door meetfouten in honderden enquêtevragen van the European Social Survey in te schatten en het creëren van meta-analyse die de omvang van zulke fouten voorspelt.

Oberski is ook geïnteresseerd in het gebruik van administratieve data van overheidsregisters en 'big data' van apparaten als smartphones en browsers om zo sociale variabelen te meten.

Oberski promoveerde in methoden en statistiek aan de Universiteit Tilburg in 2011. Zijn dissertatie is getiteld: Measurement error in comparative surveys.

Oberski is lid van de Utrecht Young Academy, een onafhankelijk groep onderzoekers aan de Universiteit Utrecht die als doel heeft om kritische perspectieven op de academie, beleid en de maatschappij uit te wisselen.

--------

Dr. Daniel Oberski is a lecturer Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences at Utrecht University.

Oberski's research focuses on the problem of measurement in the social sciences. It's hard for social scientists to draw accurate substantive conclusions, when they need to measure human behavior and opinions reliably and validly. Oberski's aim is to expose the extent of the problem so it can be accounted for in the substantive analysis. Among other things, his research has contributed to this by estimating measurement error in hundreds of survey questions from the European Social Survey and creating a meta-analysis that predicts the extent of such errors.

He's also interested in the use of administrative data from government registers, and "big" or social sensor data from devices such as smartphones and browsers to measure social variables.

Oberski received his PhD in Methodology and Statistics at Tilburg University in 2011. His dissertation is entitled Measurement error in comparative surveys.

Oberski is a member of the Utrecht Young Academy, an independent group of researchers from Utrecht University that aims to exchange critical perspectives on academia, policy, and society in Utrecht and beyond.