Misiedjan

Mr. dr. Daphina Misiedjan

Rechtsgeleerde
1 opname & 1 event
Mr. dr. Daphina Misiedjan is universitair docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ze lesgeeft over o.a. mensenrechten in combinatie met milieurecht.

Op 3 november 2017 promoveerde Misiedjan aan de UU op een promotieonderzoek getiteld ‘Towards a sustainable human right to water. Supporting vulnerable people and protecting water resources, with Surinam as a case study’. In haar onderzoek richtte Misiedjan zich op de vraag hoe het concept duurzame ontwikkeling kan bijdragen aan de duurzame realisatie van het mensenrecht op water voor kwetsbare groepen. Haar onderzoek strekte zich uit over een aantal landen, waaronder Suriname, Jemen, Nieuw-Zeeland, Nederland en Zuid-Afrika.

Misiedjan is gespecialiseerd in kwesties die gaan over de combinatie van mensenrechten, het milieu en sociale rechtvaardigheid. Na haar promotie op het recht op water, richt ze zich nu op het recht op schone lucht om te ademen en het recht van de natuur en dan in het bijzonder rivieren. En zij helpt ook Waterschappen om hun buitenlandsbeleid aan mensenrechtenstandaarden te laten voldoen.

Vanwege de sociale relevantie en impact van haar onderzoek, ontving Misiedjan in 2017 de Agnites Vrolik Prijs. Eerder ontving ze al de Black Achievement Encouragement Award van het National Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.