Dieks

Prof. dr. Dennis Dieks

Wetenschapsfilosoof
2 opnames
Prof. dr. Dennis Dieks studeerde Theoretische Natuurkunde in Amsterdam, waarna hij zich toelegde op de grondslagen en filosofie van de natuurkunde.

Dieks' publicaties gaan vooral over de interpretatie van de kwantummechanica, ruimte en tijd, en wetenschapsfilosofie. Sinds 1993 is hij hoogleraar in de Wijsbegeerte en Grondslagen van de Natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.