Vuuren

Prof. dr. Detlef van Vuuren

Klimaatwetenschapper
Detlef van Vuuren is internationaal actieve wetenschapper op het gebied van mondiale duurzaamheidsvraagstukken en werkte onder andere mee aan de klimaatscenario’s van het IPCC.

Van Vuuren is professor ‘Integrated Assessment of Global Environmental Change’ bij de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en daarnaast senior onderzoek bij Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij is actief als bestuurslid of onderzoek bij verscheidene onderzoeksorganisaties naar duurzaamheid en klimaatmodellen, zoals het IAMC, WCRP en het ISIMIP, maar ook heeft hij onderzoek gedaan voor het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, bekend om de vier IPCC klimaatscenario’s.

In zijn onderzoek ontwikkelt Van Vuuren modellen waarmee toekomstige klimaat- en milieuveranderingen kunnen worden verkend door middel van scenario’s. Hij houdt daarbij rekening met de wisselwerking tussen klimaat, milieu, leefomgeving en economie. Ook doet hij onderzoek naar strategieën voor adaptatie aan mondiale milieuproblemen waarbij hij zijn ontwikkelde modellen kan toepassen.

Van Vuuren heeft een indrukwekkend CV aan publicaties in verscheidene wetenschappelijke journals, zoals Nature, Science, Nature Climate Change, PNAS en Environmental Research Letters. Hij is ook onderdeel van het redactiebestuur van twee wetenschappelijke journals: Climatic Change en WIRES Climate Change.

Van Vuuren studeerde scheikunde en milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar hij ook promoveerde in de milieuwetenschappen.