Steenvoorden

Dr. Eefje Steenvoorden

Socioloog
1 event
Eefje Steenvoorden is socioloog en werkzaam als docent Politieke Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Eefje Steenvoorden promoveerde in 2016 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over maatschappelijk pessimisme bij mensen in de westerse democratieën. Hierin toonde ze aan dat dit ervoor kan zorgen dat populistische rechtse partijen meer steun krijgen en dat er een lagere politieke en maatschappelijke participatiegraad ontstaat.

Steenvoorden was voorheen werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau als onderzoeker. In 2009 won ze met haar masterscriptie 'Hoe werkt opleiding? Een internationaal vergelijkend onderzoek naar opleidingsverschillen in de arbeidsparticipatie van vrouwen', de scriptieprijs uitgereikt door Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).