Smets

Prof. dr. Ellen Smets

Hoogleraar medische communicatie
2 opnames & 1 event
Prof. dr. Ellen Smets is hoogleraar medische psychologie bij het Amsterdam UMC. Ze onderzoekt de communicatie tussen patiënt en zorgverlener.

Ellen Smets is sinds 2007 hoofdonderzoeker van de onderzoekslijn Medische Communicatie bij het Amsterdam UMC. Deze onderzoeksgroep bestudeert de informatie-uitwisseling tussen artsen en hun patiënten. In het bijzonder gaat Smets’ aandacht uit naar informatieverstrekking binnen de context van de oncologie en genetica.

Smets is vicevoorzitter van de Association for Researchers in Psychology and Health, de Nederlandse vertegenwoordiger voor de European Association for Communication in Healthcare en zit in de commissie voor Psychosociaal Onderzoek van de Wetenschappelijke Raad van KWF kankerbestrijdingResultaten van haar onderzoek zijn onder andere gepubliceerd in Patient Education and CounselingAmerican Journal of Medical Genetics en Annals of Oncology.

Naast haar wetenschappelijke onderzoek, doceert Smets ook aan geneeskundestudenten over gezondheidspsychologie en communicatievaardigheden.

Smets studeerde sociale psychologie en promoveerde in 1997 aan de UvA op haar proefschrift over de vermoeidheid van kankerpatiënten die radiotherapie ondergaan.