Rijsdijk

Dr. Erna Rijsdijk

Politicoloog
2 opnames & 1 event
Dr. Erna Rijsdijk is universitair docent bij de faculteit Militaire Gedragswetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Zij promoveerde in 2012 met haar proefschrift Lost in Srebrenica: Responsibility and Subjectivity in the Reconstructions of a Failed Peacekeeping Missionbij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Rijsdijk studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam, Freie Universität Berlin en de University of Newcastle (UK).