Kroesbergen

Prof. dr. Evelyn Kroesbergen

Orthopedagoog
1 opname & 1 event
Orthopedagoog prof. dr. Evelyn Kroesbergen is per 1 september hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ze is gespecialiseerd in de ontwikkeling van rekenvaardigheid, zowel bij leerlingen die daarbij problemen ondervinden als bij excellente leerlingen. Ze focust daarbij met name op de rol van executieve functies en creativiteit in de ontwikkeling van rekenvaardigheid.

Daarnaast doet ze onderzoek naar de ontwikkeling van hoogbegaafdheid. Hoe kan je hoogbegaafdheid vroeg signaleren en hoe kan je deze kinderen het best begeleiden? Ze kijkt daarbij naar verschillende aspecten van intelligentie. Leren vereist niet alleen een hoog IQ, maar ook zelfvertrouwen, motivatie en goed afgestemd onderwijs. Hoogbegaafde kinderen waren volgens haar lang onderbelicht binnen de orthopedagogiek.

In haar onderzoek combineert Kroesbergen methodes uit de pedagogiek, onderwijskunde en neurowetenschappen. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan passend (inclusief) onderwijs, ondanks individuele verschillen.