Nunspeet

Dr. Félice van Nunspeet

Sociaal psycholoog
1 opname & 2 events
Dr. Félice van Nunspeet is als sociaal psycholoog verbonden aan de Universiteit Utrecht.

In haar onderzoek vraagt Van Nunspeet zich af waarom, wanneer en hoe mensen zich houden aan morele normen en/of zich gedragen naar hun persoonlijke morele waarden. De sociale context blijkt daarbij van groot belang. Wat doet het met ons wanneer anderen ons aanspreken op (im)moreel gedrag en wanneer we zelf anderen aanspreken?

Het doel van het onderzoek van Van Nunspeet is inzicht te verschaffen in de meer fundamentele psychologische processen die geassocieerd zijn met (im)moreel gedrag en besluitvorming. Zij doet dat door het combineren van gedrags- en hersenonderzoek: door te kijken naar het (onbewuste) gedrag van mensen en de neurologische en cognitieve mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Om onbewuste processen te meten, maakt ze gebruik van psychofysiologische en neurowetenschappelijke onderzoeksmethodes, zoals het meten van hartslag, bloeddruk, huidgeleiding en hersenactiviteit. Samen met zelfrapportages en gedragsmetingen geeft dat een uitgebreider beeld van (on)eerlijk, (on)verantwoord of (im)moreel gedrag.

Van Nunspeet werkt bovendien in de onderzoeksgroep Organisatiegedrag aan projecten op het gebied van moraliteit, integriteit en ethiek, en sociale verantwoordelijkheid.