Scheepers

Prof. dr. Floortje Scheepers

Kinder- en jeugdpsychiater
8 opnames & 4 events
Prof. dr. Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de GGZ en hoofd van de medische, onderwijs- en onderzoeksafdeling psychiatrie in het UMC Utrecht.

Scheepers richt zich op het mogelijk maken van innovatie met als doel de psychiatrische zorg te verbeteren. Dit gaat niet alleen om het ontwikkelen van apps, maar ook om het implementeren van manieren van communicatie waarin de patiënt centraal staat. Met behulp van big data en statistiek analyseert ze met haar team zorgdata en verhalen van patiënten en mantelzorgers. Hiermee probeert ze de complexiteit van psychische kwetsbaarheid beter in beeld te brengen. Door een continu lerend proces ontstaan er vervolgens nieuwe behandelinzichten. Haar doel is het faciliteren van “blended psychiatry”: hierbij worden de persoonlijke beleving van de patiënt, professionele kennis van de hulpverlener en kennis uit meetbare data in de spreekkamer gecombineerd.

In 2021 publiceerde Scheepers het boek Mensen zijn Ingewikkeld. Hierin beargumenteert ze dat mensen te complex en veranderlijk zijn om te kunnen doorgronden met logica, en om een label uit de DSM op te kunnen plakken. We weten eigenlijk nog maar weinig van gedrag. We moeten volgens haar daarom bescheiden zijn en erkennen dat mensen die ontregelen in interactie met de omgeving ook weer kunnen herstellen door interactie.