Jong

Prof. dr. Franciska de Jong

Taalwetenschapper
1 opname & 1 event
Prof. dr. Franciska de Jong is hoogleraar e-Research for the Humanities aan de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is zij directeur van CLARIN IRIC, een grootschalige Europese onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. CLARIN zet zich in om onderzoekers in deze vakgebieden laagdrempelige toegang te verschaffen tot digitale taalgegevens uit heel Europa, en tot tools om deze data te bewerken. Haar huidige onderzoeksinteresses omvatten het indexeren van spraak en multimedia, text mining, zoektechnologie voor digitale bibliotheken, interviewarchieven en erfgoedcollecties, en e-research in het algemeen.

De Jong studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de theoretische taalkunde.