Brandsma

Dr. Frank Brandsma

Literatuurwetenschapper
2 opnames & 1 event
Frank Brandsma is universitair hoofddocent en onderzoeker vergelijkende Literatuurwetenschap (Middeleeuwen) aan de Universiteit Utrecht.

Zijn colleges gaan over Arthurliteratuur, middeleeuwse letterkunde op school en emoties in literaire teksten. Brandma's specialisatie betreft verteltechnieken en presentatie van emoties in vers- en prozaromans in de middeleeuwse Arthurliteratuur. Daarnaast is hij sinds 2014 redacteur van Queeste en leidt hij samen met Carolyne Larrington (Oxford) het Arthurian Emotions Project.

Brandsma studeerde Nederlandse taal- en letterkunde met als hoofdvak Middelnederlands.