Stevens

Dr. Gonneke Stevens

Interdisciplinair sociaal wetenschapper
1 opname & 1 event
Gonneke Stevens is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.

Stevens' onderzoek richt zich op mentale problemen onder verschillende groepen adolescenten en jongvolwassenen. Specifiek onderzoekt ze onder andere de vraag in hoeverre en waarom adolescenten uit gezinnen met een lage welvaart en met een migratieachtergrond een hogere kans hebben op mentale problemen dan hun leeftijdsgenoten.

Sinds 2016 is Stevens hoofdonderzoeker bij het internationale onderzoeksnetwerk Health Behavior in School-aged Children (HBSC). Binnen dat grootschalige, internationale onderzoek is Stevens voorzitter van de focusgroep naar sociale ongelijkheid, waarin ze mogelijke verklaringen onderzoekt voor internationale verschillen in gezondheid en welzijn tussen jongeren.

In 2004 behaalde Stevens haar PhD bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Haar proefschrift, dat gaat over emotionele problemen en gedragsproblemen bij Marokkaanse jeugdigen in Nederland, was een van de eerste representatieve studies naar mentale gezondheid van kinderen met een migratieachtergrond in Europa.