Timmerman

Prof. dr. Greetje Timmerman

Socioloog
1 opname
Prof. dr. Greetje Timmerman is hoogleraar ‘Jeugd als sociaal verschijnsel’ aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Timmerman's onderzoek richt zich op jeugdcultuur en met jeugd samenhangende opvoedings- en onderwijsvraagstukken. Ze doet onder andere onderzoek naar de ontwikkeling van het lerarenberoep in Nederland, waarbij ze kijkt naar culturele transmissie door leraren. Haar huidige onderzoeksprojecten richten zich op de socialisatie en motivatie van leraren en de feminisering van het onderwijs. Daarnaast deed ze onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren in de jeugdzorg en naar seksualiteit en jeugd.

In 2011 won ze de Best Paper Award met het artikel: Soft pedagogy?The invention of a 'feminine' pedagogy as a cause of educational crises.