Kromhout

Prof. dr. ir. Hans Kromhout

Geneeskundige
1 opname
Hans Kromhout is sinds 2006 hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingkarakterisering aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Sinds september 2008 bezet hij ook een van de drie leerstoelen in het kader van het ZonMw onderzoeksprogramma 'Elektromagnetische velden en gezondheid'. Hij studeerde milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en promoveerde met het proefschrift From Eyeballing to Statistical Modelling Methods for Assessment of Occupational Exposure. Kromhout houdt zich ook bezig met epidemiologie waarin de gezondheidseffecten van blootstelling aan chemische en fysische (elektromagnetische velden) agentia centraal staan. Het ideaal van een gezond (werk)milieu voor elk individu op onze planeet is zijn voornaamste bron van inspiratie.