Prof. dr. mr. Herman Philipse

Filosoof
Prof. dr. mr. Herman Philipse is filosoof en sinds 2003 Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, na achttien jaar hoogleraar in de Wijsbegeerte geweest te zijn aan de Leidse universiteit. Hij staat bekend om zijn atheïstische overtuiging.

Philipse studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen en werkte aan de Universiteit Leuven. Philipse heeft meerdere boeken geschreven, waaronder het Atheïstisch manifest (1995) en de kritische Heideggerstudie Heidegger's Philosophy of Being. In 2009 verschenen zijn Filosofische polemieken (Bert Bakker). In februari 2012 verschijnt bij Oxford University Press God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason.

Naast dit alles publiceerde Philipse ook talloze filosofische artikelen waaronder: 'A Defence of Empiricism', 'Overcoming Epistemology', 'The Absolute Network Theory of Language', 'Towards a Postmodern Conception of Metaphysics', 'Transcendental Idealism', 'A Defence of Empiricism', 'Heideggers philosophisch-religiöse Strategie' en 'The Phenomenological Movement'. In 2007 publiceerde hij een kritische analyse van de textualistische doctrine van de interpretatie van Antonin Scalia, rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof ('Antonin Scalia’s Textualism in Philosophy, Theology, and Judicial Interpretation of the Constitution'). Naast academische titels schreef Philipse ook veel Nederlandse artikelen voor een breder publiek.

Hij publiceerde zeven series van acht colleges voor Studium Generale op audio-cd, zie www.home-academy.nl. In september 2010 verscheen daar de serie Betrouwbare kennis. Een hoorcollege over wetenschapsfilosofie in historisch perspectief. In het voorjaar van 2011 gaf hij acht lezingen over de wijsgerige ethiek bij de reeks Vrijheid en verplichting. Daarnaast sprak hij in april 2012 over hersenen, bewustzijn en vrije wil tijdens de lezingenreeks Filosofie van de geest.

Zie ook Philipses UU-profiel.

Video's