Geurts

Prof. dr. Hilde Geurts

Klinisch neuropsycholoog
1 opname & 1 event
Prof. dr. Hilde Geurts is hoogleraar klinische neuropsychologie en bijzonder hoogleraar autisme gedurende de levensloop aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis.

Hilde Geurts is als hoogleraar klinische neuropsychologie aangesloten bij de programmagroep Brein & Cognitie van de afdeling Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Geurts doet sinds 1998 onderzoek naar autisme en ADHD. Sinds 2010 voert ze met haar team een grootschalig onderzoek uit, waarmee ze inzicht hoopt te krijgen in de impact van veroudering bij mensen met een autismediagnose.

Geurts werkt daarnaast bij het Dr. Leo Kannerhuis, een behandel- en kenniscentrum voor autisme. Hier is ze hoofd van de onderzoeksgroep d’Arc en onderzoekt ze verouderingsprocessen en cognitieve functies bij mensen met autisme.

Ook pleit Geurts voor een inclusiever beeld van autisme, en helpt ze met haar onderzoek vooroordelen over de stoornis te ontkrachten.