Mayer

Dr. Igor Mayer

Bestuurskundige
Igor Mayer is werkzaam als universitair hoofddocent aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft en directeur van het Delft Rotterdam Centre for Process Management and Simulation.

Het zwaartepunt van zijn onderzoek ligt op de ontwikkeling en de toepassing van innovatieve methoden voor beleidsondersteuning, met bijzondere aandacht voor spelsimulaties en games.