Dr. Ingrid Hoofd

Mediawetenschapper
Dr. Ingrid Hoofd is Universitair Docent Media and Performance studies aan de Universiteit Utrecht.

Momenteel doet zij onder andere onderzoek naar de moderne verhouding tussen nieuwe media activisme en online politiek, de esthetiek van nieuwe technologie en neoliberale globalisering vanuit een kritisch en feministisch perspectief. Daarnaast kwam in april dit jaar haar boek Higher Education and Technological Acceleration-The Disintegration of University Teaching and Research uit. Hierin onderzoekt Hoofd hoe nieuwe media technologie, onderzoeksethiek en pedagogische strategieën zich tot elkaar verhouden in de moderne universiteit.

Zie ook Hoofds UU-profiel.

 

Video's