Stekelenburg

Prof. dr. Jacquelien van Stekelenburg

Sociaal psycholoog, Socioloog
1 opname & 1 event
Prof. dr. Jacquelien van Stekelenburg is hoogleraar Sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij onderzoekt waarom mensen gaan protesteren bij grote sociale veranderingen.

Haar onderzoek richt zich voornamelijk op motieven voor deelname aan protesten. Haar expertises liggen bij onderzoek naar collectieve actie, sociale bewegingen en mobilisatie. Als sociaal psycholoog en socioloog integreert ze het macroniveau van de sociologie met het microniveau van de sociale psychologie.

Tevens is ze directeur van het onderzoeksprogramma Paris, Participation in Society, van de Vrije Universiteit Amsterdam, en onderdeel van het Mobilise Consortium. De vraag die centraal staat in dit internationaal vergelijkend project is: ‘Als de regering er niet in slaagt in de economische en/of politieke behoeften van haar burgers te voorzien, waarom mobiliseren sommige mensen dan door op straat te gaan protesteren terwijl anderen “mobiliseren” door te gaan emigreren, en hoe verhouden deze twee keuzes zich tot elkaar?’