Sleutels

Dr. Jan Sleutels

Filosoof
1 opname
Jan Sleutels doceert Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden (o.a. metafysica, filosofie van de geest en mediafilosofie). Zijn recente onderzoek richt zich op de geschiedenis van de geest, in het bijzonder op de rol van communicatietechnologieën (media zoals spraak, schrift, drukpers en Internet) bij de inrichting van mentale processen.

Jan Sleutels studeerde o.a. Wijsbegeerte in Nijmegen waar hij ook promoveerde op de filosofie van de cognitiewetenschappen.